Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1264024 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm bạn - ID: 1264024
 IP & Posted by:  115.72.204.191 on January 25, 2014 at 3:19am
 Updated by:  September 21, 2017 at 7:44pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Tìm bạn Translate to English
 I Am:  Tìm bạn Translate to English
 Looking For:  Hình của mình tại http://tagged.com/wolfy91 Tìm bạn, menly, đang đi học cũng được. Học phổ thông cũng OK. Zalo: ko chín ko 5 12 năm ko ko 3 Translate to English

Back | Send Email to Tìm bạn (ID: 1264024)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.