Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1264199 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tim ban doi - ID: 1264199
 IP & Posted by:  123.20.17.193 on January 26, 2014 at 8:06am
 Updated by:  February 16, 2014 at 2:48am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nv vp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  lâu dài Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc chữ tình ,yoga hoặc lướt web đọc báo Translate to English
 I Am:  là người tình cảm chan thành,có hiểu biết , nghiêm túc và biết lắng nghe , Translate to English
 Looking For:  tìm người đàn ông tình cảm thủy chung ,sâu sắc và có cuộc sống ổn định . Translate to English

Back | Send Email to tim ban doi (ID: 1264199)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.