Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1264412 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vân0908693774 - ID: 1264412
 IP & Posted by:  123.21.39.103 on January 27, 2014 at 7:56pm
 Updated by:  November 9, 2014 at 6:16pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  thợ uốn tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Bạn tỉm kiếm hồ sơ mới của tôi số ID là : 1313070 Translate to English
 Free Time:   tôi không có điều kiện du lịch xa Translate to English
 I Am:   Tôi đang ở với mẹ ruột tôi nhà số 39/ 4/30 Huỳnh Văn Bánh ,Ph.17, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM / Tiệm uốn tóc số 22 Huỳnh Văn Bánh ,Ph. 15, Q.Phú Nhuận,Tp.HCM Translate to English
 Looking For:  Tôi ước muốn sớm được xoá bỏ tên của tôi trên trang tìm bạn này, khi tôi đã gặp được 1 người đàn ông hiểu hoàn cảnh của tôi và yêu thương 2 mẹ con tôi chân thành với mục tiêu kết hôn, tuổi từ 50 đến 60 goá vợ hoặc đã ly hôn, có lòng vị tha rộng lượng,yêu trẻ con. Tôi tin rằng, tình yêu được xây dựng trên nền móng trung thực và tôn trọng nhau sẽ cho cả 2 sớm tìm được hạnh phúc còn lại. Xin gửi mail về cho tôi: thuvan11@ymail.com hoặc ĐT 0908693774. Translate to English

Back | Send Email to Vân0908693774 (ID: 1264412)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.