Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1270016 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

mai hoa - ID: 1270016
 IP & Posted by:  113.185.6.66 on February 27, 2014 at 9:45pm
 Updated by:  November 22, 2014 at 9:31pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  
 Occupation:  thợ tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Free Time:  nghe nhạc. MCxem phim . và du lịch Translate to English
 I Am:  hòa đồng và vui vẻ với mọi người.và mai có gia đình và đã li hôn 3 năm.và có 2 bé gái. Hiện pây giờ sống với 2 đứa con gái cũa mình. tìm 1 người điễm tựa và lo lắng 1 phần nào trong cuộc sống của mai. Nếu ai that long ko dua don thi hay goi cho mai. Translate to English
 Looking For:  tìm bạn từ 45 trở lên bãn lĩnh và trung thực hiền lành và tốt bụng .. Translate to English

Back | Send Email to mai hoa (ID: 1270016)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.