Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1270026 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huê Ôtê - ID: 1270026
 IP & Posted by:  113.162.62.208 on February 27, 2014 at 10:47pm
 Updated by:  February 28, 2014 at 7:15pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Móng cái
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Ăn ber làm biếng
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn bốn phương Thêm thù and bớt bạn Translate to English
 Free Time:  Lượn đường Ngồi chơi lướt wet cho hết ngày vì k có cv ổn định Translate to English
 I Am:  20t mà chưa một mảnh tình vác vai Sống trong gd nghèo nhưng luôn hé cười Sống vs bbe k để mất lòng ai Thô nhưng mà thật Xấu trai . nhà nghèo nên k ai yêu Translate to English
 Looking For:  Kiếm tìm 1 ty thật có thể cùng mjnk đi hết quãng đường còn lại Bít cách sống Translate to English

Back | Send Email to Huê Ôtê (ID: 1270026)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.