Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1270223 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Nguyễ - ID: 1270223
 IP & Posted by:  14.161.6.63 on March 1, 2014 at 3:28am
 Updated by:  May 17, 2014 at 1:44am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo Viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc thật nhiều để hoàn thành mục tiêu. Tiếp tục phấn đấu để lấy bằng cử nhân âm nhạc để phục vụ nhà thờ Translate to English
 Free Time:  Đọc kinh, cầu nguyện và giải trí qua sách báo internet Translate to English
 I Am:  Luôn thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh, chịu khó, thật thà, khi cần khó tính thì sẽ khó tính, lúc cần vui vẻ thì vui vẻ. Translate to English
 Looking For:  phụ nữ vị tha, nhân hậu, nghiêm chỉnh, không nói dối, biết chăm sóc gia đình., cám ơn mọi ngườiliên lạc với mình 0 9 6 7 1 1 8 5 1 6 Translate to English

Back | Send Email to Phương Nguyễ (ID: 1270223)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.