Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1271241 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vsip1 - ID: 1271241
 IP & Posted by:  101.99.46.251 on March 6, 2014 at 4:07pm
 Updated by:  March 17, 2016 at 7:49pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thuận An, Bìn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 My goal:  Vsip 1 Translate to English
 Free Time:  đọc báo, đi dạo Translate to English
 I Am:  Minh 24t ở trong KCN Việt Nam Singapore, Mình menly kín đáo hoàn toàn. Mong tìm bạn tự tin mình menly kín đáo có nhã ý kết bạn thì pm mình. À! Mình hơi ốm va cũng khá về ngoại hình. Địa chỉ: 01687 chín năm chín chín tư tám zal0. Yahoo: theboy1712 Translate to English
 Looking For:  vui vẻ. không quá tự cao về bản thân Translate to English

Back | Send Email to Vsip1 (ID: 1271241)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.