Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1271622 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quân - ID: 1271622
 IP & Posted by:  113.187.17.161 on March 8, 2014 at 8:59pm
 Updated by:  March 27, 2019 at 8:32am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  luôn có sẵn mục tiêu trong đầu để đi tới :). Đạt thành mục tiêu ngắn: công việc kinh doanh phát triển ổn định. Có nhà cửa riêng. Mục tiêu dài: Kiếm 1 gia đình nhỏ. Translate to English
 Free Time:  đi cafe, đọc sách, ăn uống, du lịch tập Gym..... Translate to English
 I Am:  Bình thường nhưng không bao giờ tầm thường. Translate to English
 Looking For:  không đặt ra hình mẫu lý tưởng. Hòa hợp được thì sẽ tính tiếp :D Translate to English

Back | Send Email to Quân (ID: 1271622)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.