Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1271812 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Linh - ID: 1271812
 IP & Posted by:  27.74.20.30 on March 9, 2014 at 8:33pm
 Updated by:  March 10, 2014 at 8:36pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  chịu, không biết nữa Translate to English
 Free Time:  chơi thể thao chút ít Translate to English
 I Am:  vui vẻ là chính, mình sẽ nghiêm túc khi cần nhưng hầu như là không ^_^ Translate to English
 Looking For:  ai cũng được, miễn không phải là con trai thôi. yahoo: we00037890@yahoo.com.vn hoặc sms 090.5352.970 nhé . Thân. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Linh (ID: 1271812)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.