Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1273803 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tình mãi xa - ID: 1273803
 IP & Posted by:  1.52.207.31 on March 20, 2014 at 7:18am
 Updated by:  March 23, 2014 at 7:28pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn giao luu chia sẽ..trao đổi tìm hiểu về c.sống... Translate to English
 Free Time:  Chăm soc nhà cửa,nhe nhạc.uống cà phê cùng bạn bè... Translate to English
 I Am:  Đơn giản,hoà đồng,vui vẽ.... Translate to English
 Looking For:  Người hiểu chuyện,vui vẽ,hoà đồng,rộng lượng.. Translate to English

Back | Send Email to Tình mãi xa (ID: 1273803)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.