Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1274072 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Nguyễn - ID: 1274072
 IP & Posted by:  27.2.248.122 on March 21, 2014 at 10:42pm
 Updated by:  March 22, 2014 at 7:36pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lái xe tải nhẹ
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm bạn gái hơn tuổi hoặc bằng tuổi Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc ... lướt face ... coi phim hành động Translate to English
 I Am:  dễ tính .. hòa đồng .. nc khá là vui vẻ Translate to English
 Looking For:  1 người con gái lớn hơn vài tuổi cũng được .. nhưng biết cảm thông chia sẻ :) Translate to English

Back | Send Email to Trần Nguyễn (ID: 1274072)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.