Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1274093 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Leonredre - ID: 1274093
 IP & Posted by:  1.52.59.193 on March 22, 2014 at 1:00am
 Updated by:  October 1, 2017 at 8:59pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Can Tho , SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn Cafe nc hợp thì tiến tới . Translate to English
 Free Time:  Xem phim Nghe nhạc đọc truyện Translate to English
 I Am:  Vui tính hòa đồng hình là hình thật mình hay đi chơi đây đó nên mình muốn kết bạn ở nhiều vùng trên vn cả nước ngoài đặc biệt là hay đi sg chơi heheh nên rất muốn quên biết các bạn trên đó cân thơ càng tốt nghe Translate to English
 Looking For:  làm quên với tất cả mọi người ko phân biệt giàu nghe ko phân biết già trẻ vì chúng ta đều là người nên ko cần phân biết mấy cái đó nghe Nice To Meet You Zalo 01224025100 Face : Hưng Thành Võ Zalo : 01224025100 Face : Hưng Thành Võ ( Đại Dâm ) Hình Học Wecam mình cho sau mà yahoo ít lên lắm có gì cứ zalo và face nghe zalo : không một hai hai bốn không hai năm một không không Translate to English

Back | Send Email to Leonredre (ID: 1274093)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.