Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1274256 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Mai *.* - ID: 1274256
 IP & Posted by:  118.68.133.16 on March 23, 2014 at 12:30am
 Updated by:  June 19, 2018 at 8:11pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn là tiến đến mục tiêu dài...;)) Translate to English
 Free Time:  Xem phim,hay tâm sự với bạn bè Translate to English
 I Am:  Sống hoà nhã,vui vẻ với mọi người,và rất tôn trọng tình bạn. Translate to English
 Looking For:  Tìm một người bạn..hiểu biết,lịch sự,có nghề nghiệp ổn định sống tình cảm và ít nói,biết tôn trọng mọi người...;)) Translate to English

Back | Send Email to Thanh Mai *.* (ID: 1274256)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.