Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1274760 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tin - ID: 1274760
 IP & Posted by:  58.186.113.242 on March 25, 2014 at 8:48pm
 Updated by:  February 10, 2017 at 10:58pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  long xuyen
 State/Province:  USA
 Zip:  01269351648
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  ke toan
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người để yêu và cưới Translate to English
 Free Time:  xem phim nghe nhạc câu cá bida Translate to English
 I Am:  bình thường, ít nói, sống nội tâm Translate to English
 Looking For:  người hiểu minh, chung thủy xíu, tuổi tác và ngoại hình không quan trọng Translate to English

Back | Send Email to tin (ID: 1274760)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.