Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1275014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Truong thanh - ID: 1275014
 IP & Posted by:  68.119.101.54 on March 27, 2014 at 10:47am
 Updated by:  October 13, 2017 at 5:58am
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Tenessee
 State/Province:  Tennessee
 Zip:  12345
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình đã đạt được mục tiêu trong cuộc sống và xin chia sẻ sau. Translate to English
 Free Time:  đi xem phim và đọc sách Translate to English
 I Am:  Là một người có lối sống rất giản dị và lành mạnh . Translate to English
 Looking For:  Đeo đuổi sự hoàn hảo về mọi mặt trong cuộc sống là rất khó, nên mình chỉ hy vọng tìm được một người có thể sẻ chia những khoảng trống trong cuộc sống để cuộc đời càng lúc càng ý nghĩa hơn. Translate to English

Back | Send Email to Truong thanh (ID: 1275014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.