Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1278364 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

vohuynhnhan - ID: 1278364
 IP & Posted by:  123.20.154.129 on April 15, 2014 at 3:40am
 Updated by:  April 15, 2014 at 8:22pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  HỌc thật tốt và kiếm nhiều nhiều tiền để lo cho bản thân và gia đình Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim Translate to English
 I Am:  ít nói, cười nhiều...Tìm hiểu thì bạn sẽ rõ Translate to English
 Looking For:  vui vẻ hòa đồng Translate to English

Back | Send Email to vohuynhnhan (ID: 1278364)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.