Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1278950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tran van tuan - ID: 1278950
 IP & Posted by:  110.35.74.9 on April 18, 2014 at 10:44am
 Updated by:  April 29, 2014 at 6:46pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  lập gia đình, đã một lần vấp ngã, giờ mới biết quý trọng hp gia đình Translate to English
 Free Time:  nghĩ lại những gì đã sảy ra Translate to English
 I Am:  bình thường Translate to English
 Looking For:  bạn nào có ý định kết hôn, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần tôn trọng nhau Translate to English

Back | Send Email to tran van tuan (ID: 1278950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.