Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1280218 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh - ID: 1280218
 IP & Posted by:  42.117.26.5 on April 26, 2014 at 5:14am
 Updated by:  May 3, 2014 at 8:20pm
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một người bạn đời Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, cầu lông, bơi lội, cafe, du lịch. Translate to English
 I Am:  chân thành, nam tính (xin lỗi vì hình bên không phải là hình của tôi. Chỉ là một diễn viên mà tôi yêu thích: Marvin Agustin) Translate to English
 Looking For:  nam tính, không ẻo lả. Cũng như tôi, đang tìm kiếm một tình cảm lâu dài. Translate to English

Back | Send Email to Minh (ID: 1280218)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.