Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1284846 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

huynh huu - ID: 1284846
 IP & Posted by:  115.73.199.104 on May 23, 2014 at 1:14am
 Updated by:  May 23, 2014 at 7:05pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm kiếm một người bạn tâm đầu ý hợp, bình dị Translate to English
 Free Time:  cafe, thể dục, coi tv Translate to English
 I Am:  vui tính, thật thà, thẳng thắn, có trách nhiệm Translate to English
 Looking For:  tìm kiếm một người bạn có tình, có nghĩa, để bầu bạn, tâm sự lúc xế chiều. Translate to English

Back | Send Email to huynh huu (ID: 1284846)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.