Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1285072 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Bằng - ID: 1285072
 IP & Posted by:  171.255.46.43 on May 24, 2014 at 8:24am
 Updated by:  May 3, 2016 at 7:48am
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ Sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc ổn định, thu nhập ổn định, và làm mọi thứ để có một gia đình hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Xem TV, đọc sách.... Translate to English
 I Am:  Năng động, không ngại khó khăn và cởi mở với mọi người. Translate to English
 Looking For:  Một người vui vẻ, luôn luôn có ý chí vươn lên, và chia sẻ lúc buồn vui. Translate to English

Back | Send Email to Anh Bằng (ID: 1285072)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.