Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1286123 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hung Anh - ID: 1286123
 IP & Posted by:  123.22.66.174 on May 30, 2014 at 3:50am
 Updated by:  September 21, 2019 at 6:24pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  bien hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  quay phim 0909568776
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm hiểu để đi tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  đọc sách ,xem phim ,tán gẫu Translate to English
 I Am:  bình thường ,nhưng nguyên tắc ,giữ chữ tín ,nếu hứa phải làm được ,còn không thì không hứa Translate to English
 Looking For:  bạn gái bình thường ,vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Hung Anh (ID: 1286123)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.