Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1286301 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hieu_tn - ID: 1286301
 IP & Posted by:  115.78.93.238 on May 31, 2014 at 2:58am
 Updated by:  June 3, 2014 at 1:30am
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  tay ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ............. Translate to English
 Free Time:  lang thang đâu đó, uống cafe 1 mình hay uống với những người bạn Translate to English
 I Am:  Sôi nổi...nhưng đôi lúc cũng trầm lắng. Có thể cái thế giới này to rộng quá. Và khi tôi tmì dc người, thì người đã thuộc về người khác.UHM, là thế...Tôi vẫn tin vào chữ "duyên" Translate to English
 Looking For:  Ít nói, suy nghĩ chín chắn Translate to English

Back | Send Email to Hieu_tn (ID: 1286301)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.