Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1288389 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vi Trắng - ID: 1288389
 IP & Posted by:  203.205.38.174 on June 12, 2014 at 12:12am
 Updated by:  October 2, 2014 at 7:37pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hai Phong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người bạn chân thành Translate to English
 Free Time:  Kinh doanh, nội trợ.. Translate to English
 I Am:  Tôi sống thiên về nội tâm. Thích làm vui lòng ngươi khác. Translate to English
 Looking For:  Người dan ông biết quy trọng cuộc sống gia đình để đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Vi Trắng (ID: 1288389)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.