Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1288553 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vy Vân trần - ID: 1288553
 IP & Posted by:  116.102.8.41 on June 12, 2014 at 11:49pm
 Updated by:  June 13, 2014 at 7:55pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  Will tell you later
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cao Lãnh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Phát triển sự nghiệp đang có và nuôi con cái trưởng thành Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, cfe,dọn dep nhà cửa,nuôi dạy con cái Translate to English
 I Am:  Tôi là một người sống trung thực, vui vẻ, hòa đồng, biết nghĩ cho người tôi yêu thương, thông cảm và chia sẽ với mọi người Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông có lòng bao dung và rộng lượng , biết quan tâm đến tôi chia sẽ tình cảm,là người vui vẻ,sống chân thật và hơi ga lăng ...hjhj Translate to English

Back | Send Email to Vy Vân trần (ID: 1288553)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.