Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1288672 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Giọt sương - ID: 1288672
 IP & Posted by:  113.162.223.8 on June 13, 2014 at 7:14pm
 Updated by:  January 9, 2018 at 1:55am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm bạn đờiii lập gia Đình và sinh con … sống vớiii nhau cho đến hết cuộc đời Translate to English
 Free Time:  Minh thich nhat là múa hát , nghe nhac hoa tau,di shopping cung ban be … dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn Translate to English
 I Am:  Vui vẻ chung thủy và thật thà… đôi khi cũng thẳng tính và ham cười Translate to English
 Looking For:  Thật lòng không gian dối là được rồi Translate to English

Back | Send Email to Giọt sương (ID: 1288672)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.