Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1289680 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nam - ID: 1289680
 IP & Posted by:  115.79.203.123 on June 19, 2014 at 10:46pm
 Updated by:  May 31, 2015 at 8:21pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn. Và sau đó thì thời gian mới trả lời được. Translate to English
 Free Time:  du lịch, lang thang.... Translate to English
 I Am:  Có lẽ là tự cảm nhận sẽ tốt hơn.(HÌnh là minh họa, sẽ gửi hình sau khi kết bạn nhé) Translate to English
 Looking For:  Nữ thấy phù hợp. Hì Chúc các bạn một ngày vui vẻ! Translate to English

Back | Send Email to Nam (ID: 1289680)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.