Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1293634 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

- ID: 1293634
 IP & Posted by:  115.74.136.189 on July 13, 2014 at 9:53pm
 Updated by:  July 15, 2014 at 9:47pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn.Nếu hợp nhau thì đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Hoà đồng,vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Đàng hoàng,lịch sự,những người nói được thì làm được.Ghét loại người giả dối.Tuổi tác không quan trọng,chủ yếu thật thà. Translate to English

Back | Send Email to Tú (ID: 1293634)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.