Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1295992 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hiển - ID: 1295992
 IP & Posted by:  1.54.70.171 on July 26, 2014 at 4:26am
 Updated by:  February 2, 2017 at 1:51am
 Gender:  Gay
 Age:  49
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Quản lý điều hà
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm chồng Translate to English
 Free Time:  Không ngừng tìm kiếm một nửa Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc trong mối quan hệ lâu dài có thể sống như vợ chồng cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ trên nền tảng chân thành, tôn trọng, không lợi dụng, chia sẽ và nương tựa nhau Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông chân chính Translate to English

Back | Send Email to Hiển (ID: 1295992)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.