Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1297689 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Thư - ID: 1297689
 IP & Posted by:  126.205.206.156 on August 4, 2014 at 5:54pm
 Updated by:  July 14, 2017 at 1:11am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nagoya
 Zip:  81
 Country:  Japan
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ban. Người yêu. Bạn đời. Translate to English
 Free Time:  Xem phim. Đọc sách. Trồng cây. Dọn dẹp nhà cửa. Đi nhà thờ. Translate to English
 I Am:  Thẳng tính. Vui vẻ. Kính trên nhường dưới. Biết người biết ta (*^_^*)công việc ổn định. Kinh tế tự túc. Đã li di. Có 2 con. Translate to English
 Looking For:  Chân thành. Có công việc ổn định. Rộng lượng. Yêu trẻ e. Có ý định xây dựng hạnh phúc gia đình thật sự. Translate to English

Back | Send Email to Minh Thư (ID: 1297689)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.