Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1299329 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

PERIDOT - ID: 1299329
 IP & Posted by:  115.72.99.232 on August 14, 2014 at 11:54pm
 Updated by:  February 14, 2020 at 6:34am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh, ke toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chăm chỉ làm việc để có cuộc sống tốt đẹp hơn, an vui với hiện tại. Cần một mái ấm gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc nhà cửa, nghe nhạc, nấu ăn, đi bộ Translate to English
 I Am:  Tôi là người sống nội tâm, ghét giả dối.Thích kinh doanh. thích đi du lịch. yêu gia đình Translate to English
 Looking For:  Mong gặp được người phù hợp.người trung thực.Có ý chí phấn đấu. Có mục tiêu rõ ràng. Yêu gia đình. Translate to English

Back | Send Email to PERIDOT (ID: 1299329)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.