Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1299629 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Võ Hiền - ID: 1299629
 IP & Posted by:  113.187.16.151 on August 17, 2014 at 1:34am
 Updated by:  August 17, 2014 at 8:39pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn có một cuộc sống ổn định... Và tìm được nhiều bạn bè vui vẻ và chân thành Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và hát karaoke Translate to English
 I Am:  Tôi là người thoải mái và hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Cỡ tuổi... Chân thành... Không đùa giỡn và dối trá... Translate to English

Back | Send Email to Võ Hiền (ID: 1299629)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.