Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1300844 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

JungHyo - ID: 1300844
 IP & Posted by:  123.20.173.71 on August 24, 2014 at 7:31am
 Updated by:  August 29, 2014 at 10:28pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển công việc, và niềm đam mê Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim ra ngoài cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, và gần gủi Translate to English
 Looking For:  Chân thành, vui vè, hòa đồng và chính chắn Translate to English

Back | Send Email to JungHyo (ID: 1300844)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.