Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1301635 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

N 0126 488,, - ID: 1301635
 IP & Posted by:  115.79.203.153 on August 29, 2014 at 2:06am
 Updated by:  June 26, 2018 at 4:55am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  VN
 State/Province:  Tasmania
 Zip:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails and hair .
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Xay dung mai am gia đình. Translate to English
 Free Time:   Dọn dẹp nhà cửa, thê dục thẩm mỹ, nghe nhạc... Translate to English
 I Am:   Tinh diem dam,nhe nhang,yêu mái ấm gia đình,lãng mạn trong tình yêu và nghiêm túc trong tinh cam... Translate to English
 Looking For:   E muốn tìm một người đàn ông đứng đắn nghiêm túc trong chuyện tình cảm , là người miền nam,tuoi th 44 den 52,xin đừng đùa giỡn sẽ mất thời gian của nhau và xin đừng làm tổn thương nhau .(084) không một hai sáu 488 không ba 77. Translate to English

Back | Send Email to N 0126 488,, (ID: 1301635)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.