Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1301635 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HẠNH PHÚC. - ID: 1301635
 IP & Posted by:  115.79.203.153 on August 29, 2014 at 2:06am
 Updated by:  February 20, 2018 at 2:55am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  VN
 State/Province:  Tasmania
 Zip:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails and hair .
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Một gia đình hạnh phúc, từ 44 đến 50 tuổi . Translate to English
 Free Time:   Dọn dẹp nhà cửa, thê dục thẩm mỹ, nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  Trung thực thẳng tinh,yêu mái ấm gia đình lãng mạn trong tình yêu và nghiêm túc trong moi việc . Translate to English
 Looking For:   E muốn tìm một người đàn ông đứng đắn nghiêm túc trong chuyện tình cảm , là người miền nam, xin đừng đùa giỡn sẽ mất thời gian của nhau và xin đừng làm tổn thương nhau .(084) không một hai sáu 488 không ba 77. Translate to English

Back | Send Email to HẠNH PHÚC. (ID: 1301635)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.