Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1303107 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Ánh - ID: 1303107
 IP & Posted by:  115.77.223.236 on September 7, 2014 at 3:07am
 Updated by:  September 8, 2014 at 12:56am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm kiếm người yêu ,chung thủy hòa đồng Translate to English
 Free Time:  Bổ sung kiến thức ,xem tv và uống một tách sữa lúc rãnh rỗi Translate to English
 I Am:  Hiền hòa ,sống chung thủy một mực yêu chồng Translate to English
 Looking For:  Hòa đồng chân thật .không uống rựu uống ít cũng chả sạo ,một mực yêu thương vợ con luông vui vẻ và lạc quạn Translate to English

Back | Send Email to Hồng Ánh (ID: 1303107)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.