Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1303702 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyền - ID: 1303702
 IP & Posted by:  113.162.226.246 on September 9, 2014 at 7:28pm
 Updated by:  June 10, 2020 at 6:37am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  4 Feet 9 Inches (145 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mien tay
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Nhan vien vp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thu nhập ổn định để tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình. Translate to English
 Free Time:  Cà phê tám chuyện với bạn bè, chăm sóc bản thân, làm việc nhà... Translate to English
 I Am:  Dễ giận mau hết Translate to English
 Looking For:  Tìm anh, người chân tình và chung thủy, cuộc sống tuy có vất vả đến đâu nhưng chúng ta cùng đồng lòng vượt qua tất cả. Em cũng lớn rồi nên mong ai đó thật tình tìm hiểu Translate to English

Back | Send Email to Huyền (ID: 1303702)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.