Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1303702 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyền - ID: 1303702
 IP & Posted by:  113.162.226.246 on September 9, 2014 at 7:28pm
 Updated by:  July 16, 2019 at 7:25pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  4 Feet 9 Inches (145 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mien tay
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Nhan vien vp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thu nhập ổn định để tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình. Translate to English
 Free Time:  thứ 7 , cn à..thì chăm sóc bản thân, làm việc nhà...lướt facebook Translate to English
 I Am:  Em sống hoà đồng và vui vẻ,... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn cho nữa đời còn lại Translate to English

Back | Send Email to Huyền (ID: 1303702)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.