Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1304185 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thu thảo - ID: 1304185
 IP & Posted by:  171.255.3.16 on September 12, 2014 at 7:46pm
 Updated by:  July 22, 2017 at 9:47pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được công việc như ý và tìm được người phù hợp với bản thân Translate to English
 Free Time:  Tôi thường đọc sách và dọn dẹp nhà Translate to English
 I Am:  Sống độc lập , thân thiện, vui vẻ, lạc quan, thích gọn gàng và sống có nguyên tắc Translate to English
 Looking For:  Một người chính chắn, biết quan tâm và sống có trách nhiệm Translate to English

Back | Send Email to thu thảo (ID: 1304185)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.