Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1304619 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Su Su - ID: 1304619
 IP & Posted by:  183.91.25.202 on September 15, 2014 at 12:51am
 Updated by:  September 16, 2014 at 9:08pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đàn,đọc sách và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Là người khá nhạy cảm, vui vẻ và hài hước nhưng sâu lắng. Thích nghe nhạc xưa. Translate to English
 Looking For:  Mình muốn tìm bạn lớn hơn hoặc bằng tuổi. Sâu sắc, chín chắn và hài hước một chút... Translate to English

Back | Send Email to Su Su (ID: 1304619)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.