Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1305322 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thảo Vân Tr - ID: 1305322
 IP & Posted by:  115.79.192.188 on September 19, 2014 at 3:42pm
 Updated by:  September 27, 2015 at 3:02am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  người mẫu ảnh,m
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người yêu Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đọc tiểu thuyết Translate to English
 I Am:  Người ta nói: "Mộng" = mơ, ko thực. "Thảo" = cỏ, bị giẫm đạp. "Vân" = mây, lênh đênh vô định . Em nói: "Mộng" là luôn biết ước mơ và hy vọng. "Thảo" là cỏ, loài cây dù bất cứ nơi đâu cũng có thể sinh trưởng rất nhanh. "Vân" là mây, thứ luôn ở trên cao khiến ng khác phải ngước nhìn. Tên em là như vậy đó . Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông tốt Translate to English

Back | Send Email to Thảo Vân Tr (ID: 1305322)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.