Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1305532 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Thoa - ID: 1305532
 IP & Posted by:  123.21.65.7 on September 21, 2014 at 12:22am
 Updated by:  August 16, 2019 at 11:17am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim mot nguoi co the xay dung 1 Mai am hanh phuc. Translate to English
 Free Time:  Lam viec nha,xem phim...... Translate to English
 I Am:  Tinh tinh vui ve hoa dong,cung hoi nong tinh 1 chut, Translate to English
 Looking For:  Chan thanh ,Biet thong cam,yeu cuoc song gia dinh.Tuoi tu 30 tro len,cam on cac ban da xem qua ho so cua minh nha.so phone cua minh không ba tám chín ba không chín hai hai chín.Cám ơn các bạn đã xem hồ sơ kết bạn của mình :) Translate to English

Back | Send Email to Kim Thoa (ID: 1305532)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.