Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1306866 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thông Lê - ID: 1306866
 IP & Posted by:  116.100.64.203 on September 29, 2014 at 1:09pm
 Updated by:  May 23, 2016 at 3:49am
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 State/Province:  Virginia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhan vien
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm 1 hạnh phúc thật sự mà ai thật sự cần và biết quý trọng . Translate to English
 Free Time:  Ở bên gia đình và bên cạnh người mình yêu Translate to English
 I Am:  lãng mạng va yeu bang ca trai tim. yh:ku_bush2407... Thích người phụ nữ quyến rũ, chung thuy Translate to English
 Looking For:  tìm bạn gái hiểu và luôn chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Thông Lê (ID: 1306866)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.