Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1309045 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

conduongmauxanh - ID: 1309045
 IP & Posted by:  38.75.58.176 on October 13, 2014 at 7:50am
 Updated by:  October 13, 2014 at 8:09pm
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Apple Valley
 State/Province:  California
 Zip:  92356
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi... đi đâu loanh hoanh cho đời mõi mệt... trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt... Mệt lắm đôi chân này.. tìm đến chiếc ghế nghĩ ngơi.. hihihihih Translate to English
 Free Time:  Khi thấy buồn.. em cứ đến chơi.. chim vẫn hót trong vườn đấy thôi.. Translate to English
 I Am:  yêu thì nhiều... nhưng chẳng được bao nhiêu.. hihihih. Sự chịu đựng, sự nhẫn nại.. che chở va bao dung.. Translate to English
 Looking For:  Hay cho Tôi 01 nu cười.. dù đời còn nhiều héo hắt trên môi.. Translate to English

Back | Send Email to conduongmauxanh (ID: 1309045)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.