Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1311648 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Linh - ID: 1311648
 IP & Posted by:  113.169.216.158 on October 30, 2014 at 7:47pm
 Updated by:  November 1, 2017 at 9:20pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có công việc ổn định và 1 người hiểu mình Translate to English
 Free Time:  Listen to music, watch TVB film :)))) Translate to English
 I Am:  Chung tình, ko thích ai khoe khoang, người nhỏ con nhưng dễ thương ^^ kb vs L wa yahoo : lin3bi@yahoo.com.vn Translate to English
 Looking For:  Ga lăng, ko lăng nhăng, ko khoe khoang, co việc làm ổn định và biết quan tâm Translate to English

Back | Send Email to Linh Linh (ID: 1311648)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.