Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1315413 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ruby_tran - ID: 1315413
 IP & Posted by:  183.80.43.71 on November 25, 2014 at 12:00am
 Updated by:  January 2, 2016 at 7:09pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tphcm
 State/Province:  New Jersey
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn có thể cùng tôi đi hít quãng đường này kg. Tôi hưa sẽ nắm tay bạn thật chặt và sẽ kg bao h(buông tay bạn dù bất cứ trong hoàn cảnh nào (nhé bạn (0905141928) Translate to English
 Free Time:  Đọc báo. Lên mạng tám với bạn bè Translate to English
 I Am:  Sbm chung thuỷ. Rất thic nấu ăn., đặc biệt rất hiền Translate to English
 Looking For:  Mún tìm fem hiền dễ thương chung thuỷ (25t trở lên ) Translate to English

Back | Send Email to Ruby_tran (ID: 1315413)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.