Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1316624 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

duyhoang - ID: 1316624
 IP & Posted by:  27.2.72.1 on December 4, 2014 at 4:10am
 Updated by:  December 4, 2014 at 7:17pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  vũng tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thợ hàn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn qua số: không một sáu tám ba chín tám ba năm chín bốn Translate to English
 Free Time:  lên mạng Translate to English
 Looking For:  tất cả con gái và phụ nữ. mọi người đều vui là được Translate to English

Back | Send Email to duyhoang (ID: 1316624)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.