Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1317898 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HOÀNG YẾN - ID: 1317898
 IP & Posted by:  42.119.163.147 on December 14, 2014 at 7:29am
 Updated by:  September 7, 2017 at 2:44am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một nửa còn lại xây dựng gia đình. Translate to English
 Free Time:  Tập yoga, xem youtube. Translate to English
 I Am:  Khi nói chuyện với tôi bạn sẽ cảm nhận được tôi là người như thế nào mà ... :) Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông ấm áp, chân thành muốn lập gia đình. Có ý thức trách nhiệm, biết quan tâm chăm sóc cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to HOÀNG YẾN (ID: 1317898)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.