Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1318896 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TrầnThúyPhư - ID: 1318896
 IP & Posted by:  113.162.166.153 on December 22, 2014 at 1:03am
 Updated by:  December 22, 2014 at 6:56pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hiểu và đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim Translate to English
 I Am:  Trung thực, vui vẻ, hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Trung thực và có ý định tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Đt Phượng 0937644159 Translate to English

Back | Send Email to TrầnThúyPhư (ID: 1318896)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.