Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1320520 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lan Mai Thu - ID: 1320520
 IP & Posted by:  183.80.118.30 on January 3, 2015 at 8:17pm
 Updated by:  October 22, 2015 at 9:09pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim đuợc người co chung ước nguyen đe cung nhau tao dung 1 mai ấm vui ve va hanh phuc ... Translate to English
 Free Time:  Nấu an , thêu tranh, xem phim, đi bộ Translate to English
 I Am:  Yeu cuộc song gia đinh, co kiến thức, sống tư lập , chân thật, hiền lanh, vui vẻ, hoà đồng. Biet kinh trên , nhưong duoi , vị tha. Luon quan tam den gia dinh va nguoi than Translate to English
 Looking For:  Mot nguoi dan ong nghiêm tuc , co trinh đo, co y thuc trách nhiệm . Hiểu biet, cham soc va quan tam den ban đoi va gia dinh trong độ tuoi tu 45 đen 55 Translate to English

Back | Send Email to Lan Mai Thu (ID: 1320520)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.