Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1320683 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Handyman - ID: 1320683
 IP và Ngày:  50.184.180.88 on January 4, 2015 at 8:27pm
 Sửa Chữa Ngày:  September 18, 2017 at 12:28am
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  35
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  California
 Tiểu Bang:  California
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Will tell you later
 Học Vấn:  Will tell you later
 Nghề Nghiệp:  Handyman
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  If you're poor and did not have a penny in your pocket? it's not big deal...But if in your head did not have a dream is it a big problem... Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  A girl entered the men's fashion shop, She asked the owner, Here you have the shirt note : l Love You Only ? .......the Owner say yes............and The girl said, l want to buy a dozen......... Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  A person suffering is a people without true love Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us....... Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Handyman (ID: 1320683)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.