Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1325024 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TRANG THÙY - ID: 1325024
 IP & Posted by:  113.162.210.17 on February 1, 2015 at 9:28pm
 Updated by:  April 9, 2018 at 6:56am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh Doanh thuoc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  làm việc tốt hơn.tìm một người bạn sẵn sàng chia sẽ buồn vui trong cuộc sống .nếu hợp tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  đọc báo ,xem phim ,nghe nhạc ,ngủ Translate to English
 I Am:  sẽ tìm hiểu sau hen... Translate to English
 Looking For:  tìm môt người bạn có thể chia sẻ trong cuộc sống, nếu hợp tiến xa hơn .gọi cho mình .không chín không bảy không ba ba bốn một một. Translate to English

Back | Send Email to TRANG THÙY (ID: 1325024)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.