Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1325059 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vo Thuong - ID: 1325059
 IP & Posted by:  68.102.7.21 on February 2, 2015 at 2:24am
 Updated by:  December 6, 2017 at 11:00pm
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  CNC Machinist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Ta quay nhìn lại trong ta ??? Và đó là em _Người đi qua đời tôi ? Translate to English
 Free Time:  Thời gian đã cuốn trôi vội vã...bất chợt một niềm vui bất chợt một muộn phiền xót xa... Translate to English
 I Am:  L'amour c'est noble et inestimable , Tu ne peux pas le vendre , Tu ne peux l'acheter... Mais vous pouvez faire un don inconditionnel ! Tình yêu là cao thượng là vô giá _ Bạn không thể mua bán _ Nhưng khi đã yêu ta có thể trao ra tất cả...tất cả vô điều kiện , Translate to English
 Looking For:   Thảo nguyên bát ngát mênh mong tận chân trời, Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng nàng ? Em thân yêu ơi ! biết em giờ nầy nơi đâu ?!.... Em hãy đến với ta như một bài ca khiến tâm hồn ta run động , như một bài thơ cho ta cảm khái dạt dào . Hãy đến với ta như cơn cuồng nộ phong ba . Hãy đến với ta như bàn tay nhân ái xoa diệu những muộn phiền.Và hãy đến với ta để cùng nhau cảm nhận... cám ơn một đời người...và để ta có còn Nợ nhau. how can I keep searching when dark clouds hide the day.I only know...There's nothing here for me.Nothing in this wide world left for me to see. I'll keep on waiting until you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while you heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home.... Translate to English

Back | Send Email to Vo Thuong (ID: 1325059)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.